Kurz pradenia

Vyskúšate a osvojíte si prácu s česancom – prameňom učesanej vlny. Kurz napĺňa nácvik pradenia na vretienku, kolovrátku aj drugania vlny, súkanie vlny do dvojnitky a niekoľko základných spôsobov pradenia klasických aj efektných priadzí. Naučíte sa, ktorú priadzu na aký projekt použiť tak, aby váš sveter bol mäkký a teplý a papuče boli pevné a trváce. Uvidíte aká nitka sa hodí na tkanie kobercov a aká na háčkovanie jemnej šatky a to všetko s dôrazom na vlnu z plemien oviec chovaných v našich regiónoch.

Kurz je individuálny, maximálne pre dve osoby a v základnom móde trvá minimálne 3 hodiny, pre celkové vnorenie do pradenia je však ideálne využiť 6-8 hodín. Každý absolvent dostane začiatočnícky set – vretienko a česanec slovenskej vlny.

VLNARSKÁ MANUFAKTÚRA