Náš výrobný proces

Výrobný proces strojového spracovania vlny najlepšie ilustruje video od austrálskej Woolmark Company.

V prípade našej manufaktúry ide o sled služieb, ktoré môžme ilustrovať na týchto príkladoch:

Príklad 1:

Zákazník si s nami dohodne termín a podľa dohody k nám prinesie vrecia s pretriedenou vlnou, ktorú si chce dať spracovať. Zákazku prevážime a spoločne spíšeme objednávku podľa zákazníkových prianí. Zákazník má napríklad 5 ovečiek plemena valaška (cca 5 vriec). Z troch vriec si praje kobercovú priadzu (stará mama bude tkať koberce), obsah dvoch vriec si chce nechať sfilcovať – celej rodine vystrihne vložky do topánok, a časť použije na vypchanie špár v ráme okna. Priniesol so sebou aj odpad, ktorý vznikol pri triedení vlny, z toho si nechá vyrobiť pelety na hnojenie záhradky.

Príklad 2:

Zákazníkom je malá farma, ktorá chová ovce mäsového plemena Suffolk. Už pri strihaní sa dbá na čisté podmienky a vlna sa dôkladne vytriedi od neželaných častí, pretože z vlny vyrobíme priadze. Farma z priadzí upletie ponožky a rukavice, ktoré bude predávať vo svojej malej predajni spolu so svojiimi mäsovými výrobkami. 

Nevznikol tu žiadny odpad, vlnu sme využili rôznorodo, no s ohľadom na špecifické vlastnosti plemena ovce, pretože každá vlna sa dá využiť !

V manufaktúre začíname proces zhodnotením kvality a ručným dotriedením vlny. Nasleduje strojové „vytriasanie“ – oddeľovanie rastlinných zvyškov a nečistôt. Je pritom dôležité, aby prvotné vytriedenie rúna prebehlo už na mieste strihania oviec po ostrihaní. Následne sa rúno perie v automatizovanej špeciálne programovanej práčke. Sušenie prebieha v sušiarni alebo voľne na sitách, od toho závisí aj časové vyhotovenie objednávky. Vyprané a vysušené rúno sa ďalej rozvoľňuje, čo je zároveň prípravou na česanie. Česanie vlny prebieha v dvoch fázach – mykanie a finálne česanie hladkého a úhľadného prameňa profesionálnej kvality tzv. “pin drafted roving”. Do procesu môže v rôznych etapách vstupovať farbenie vlny, či už ako česanca alebo hotovej priadze v závislosti od požiadavky zákazníka.

Spracúvame aj srsť lám, kôz (alpaka, mohér, kašmír) a angorského králika. V závislosti od súdržnosti daných vlákien, môže byť potrebné miešať srsť s ovčou vlnou, čím sa zároveň môžu zlepšiť vlastnosti česanca/priadze.

Ponúkame pre vás tiež službu strojového pradenia a súkania (prijímame objednávky).

Odpad z nespracovanej vlny peletujeme. Tu vstupuje nijako neupravená, surová vlna, ktorá nemusí byť pretriedená, alebo vznikla pri triedení vlny (vytriediť však treba tvrdé časti, ktoré sa mohli dostať do rúna – kamienky, kúsky dreva, drôtu, ostrihané paznechty, ale tiež plasty, časti odtrhnuté z vriec a pod. Vlna nesmie byť mokrá alebo plesnivá!). Zákazník má možnosť speletovať odpad z jeho zákazky. 

Podľa prianí zákazníka vieme ďalej pracovať s priadzou a pripraviť finálny výrobok – pletený, alebo tkaný.

V našej manufaktúre používame na spracovanie vlny špeciálne stroje od talianskeho výrobcu Ramella. Naša manufaktúra dokáže spracovať maximálne cca 5 kg vlny za hodinu. Minimálne množstvo vlny pre spracovanie je 3 kg.

Spracujeme rúno s dlžkou vlasu minimálne 5 cm, maximálne 15 cm. Odmerajte si pre kontrolu svoj prameň takto:

VLNARSKÁ MANUFAKTÚRA