Šanca pre slovenskú vlnu

V našom rodinnom podniku ponúkame spracovanie ovčej vlny z vašich oviec a produkty          zo slovenskej vlny vyrobené od A po Z v našej manufaktúre.

Tešíme sa na spoluprácu.

Naše rodinné podnikanie sme sa rozhodli postaviť na prvotnom spracovaní slovenskej ovčej vlny – pranie a česanie ovčej vlny, pretože súčasná situácia v tomto odvetví je nemilá. Priemysel, ktorý by sa zaoberal spracovaním slovenskej vlny, je na Slovensku nedostatočne rozvinutý, resp. takmer zaniknutý, čo sa týka služieb pre malých chovateľov a remeselníkov.

Vlnárska manufaktúra je malý podnik, v ktorom sa v ideálnom prípade vykonáva kompletné spracovanie vlny, od jej prvotného čistenia po ostrihaní oviec, cez pranie, česanie, spriadanie, filcovanie, atď., až po výrobu finálneho výrobku (pleteného, tkaného, plsteného, … ) a jeho predaj. Je s ním spojená aj ručná výroba, ručne spriadaná priadza, ručne pletený sveter, ručne tkaný koberec, ale aj predaj nástrojov potrebných na spracovanie vlny (pomôcky na česanie vlny, spriadanie, pletenie, tkanie,…), odbornej literatúry, atď. V zahraničí ide o pomerne bežný koncept služieb, v angličtine známy pod názvom „mini mill“ alebo „fiber mill“. 

Ovčiarstvo má pritom na Slovensku veľmi dlhú tradíciu a stále existuje veľké množstvo väčších, či menších chovateľov, ktorí chovajú rôzne plemená oviec. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje viac ako 700 ton ovčej vlny, z ktorej sa však len malé percento vykúpi na spracovanie do zahraničia a len zanedbateľné percento je využité na slovenskú výrobu. Sme presvedčení, že toto percento môžeme dvíhať, ak chovateľom, či remeselníkom ponúkneme na Slovensku chýbajúce služby základného spracovania ovčieho rúna. Pomôcť by tomu mohol aj rastúci záujem ľudí o návrat k tradíciám, lokálnym výrobkom a materiálom a ručnej práci.

Naše podnikanie vnímame aj ako priamu podporu zachovania ovčiarstva na Slovensku, ktoré má na Slovensku veľkú tradíciu a prináša aj ďalšie verejnoprospešné benefity: má výrazný krajinotvorný charakter a ide o obnoviteľný surovinový zdroj lokálneho charakteru.

Záleží nám na návrate úžitku z ovčej vlny, chceme podporiť využívanie slovenskej vlny, vrátane zvyšovania jej výkupnej ceny tak, aby sa chovateľom vyplatil chov oviec a s ním spojená starostlivosť aj o vlnu. Preto spolupracujeme s Občianskym združením Naša vlna, ktoré pre potreby chovateľov a vlnuspracujúcich remeselníkov spracovalo tieto pravidlá starostlivosti o ovčiu vlnu https://www.nasavlna.sk/2020/05/30/manual-pre-chovatelov-a-spracovatelov-vlny/.

VLNARSKÁ MANUFAKTÚRA